Laven
Lokalråd

Formand
Anne Lund
Kjærs Møllevej 6, Laven
8600 Silkeborg
Tlf.: 21300441
lavenlokal@gmail.com


Christine Hanselmann
kasserer
Himmelbjergvej 63
22856785
cha.gartner@gmail.dk

 

Erna Kajhøj
Himmelbjergvej 22
23286687
 

 
Sendt til Silkeborg kommune d. 6. oktober 2016.
Underskriftindsamling 40 km zone trafikmøde
 

Nyheder

Referat lokalådsmøde Maj 2019

Landszonetilladelse til bolig himmelbjergvej 33b

Indsigelse himmelbjergvej 33b

11/12 2017
Silkeborg Kommune: Beslutning om ikke at omdanne Terrassen Camping EJD-2017-06388

Læs her
Så er den nye kommuneplan klar. Hvis I har noge. Kommentarer vil vi meget gerne høre om det. Skriv så til annelund@hotmail.com.

http://silkeborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/9#/

bedste hilsner Laven Lokalråd
Naboorientering Anebjergvej 28 painballbane

Præcisering:

Det fremgår af ansøgningen, at det er ejerne af Anebjergvej 28 og 32, som ønsker at etablere paintball-bane. Dette er ikke korrekt. Det er ejerne af Bomholtgård I/S, Bomholtvej 10, 8680 Ry, som ønsker at etablere paintballbane på pågældende areal.

Landzone tilladelse himmelbjergvej 62A

Nabooritering Himmelbjergvej 62A

Bilag Himmelbjergvej 62A Høringssvar - himmelbjergvej 84

Høring vedr besparelser Regionshospitalet Silkeborg

Forretningsorden for Laven Lokalråd Lokalrådsområde for Laven

Stift af Laven Lokalråd Campingplads kan blive til boliger
Fredningsnævnets udtalelse
Flere forslag med udsigt til himmelbjerget Flere forslag CF Moeller oplæg til bebyggelse
- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net