Laven News
Tilmeld nyhedsbrev
Modtag en e-mail når vi opdater nyhederne.

Vi har efterhånden lidt udstyr der kan komme dig til gode.
Læs mere her

Lån Byens Fest-telt!!

Ekstrem godt tilbud.
Har du en fest lige om hjørnet, så lån da byens flotte telt med plads til alle vennerne.


Tryk her og Læs mere...

Flagdage - Der flages på søpladsen - læs mere om reglerne her. Ønsker du at der flages kontakt Flagmanden, som pt er Kaj Sørensen, Slangebakken 20 Gerne mindst 4 dage før. I en snæver vending kan flaget afhæntes på hylde i Ulla og Flemmings carport.
Vi samler på gamle fotos af Laven By og område!

Skulle du være i besidelse af gamle fotos vil vi meget gerne låne dem til "Det gamle billedearkiv" her på hjemmesiden.

Du er altid velkommen til at sende os en video, sang eller artikel.
Husk! Det er din hjemmeside og det er dig der bestemmer hvor aktiv Laven.dk er.

Hvad sker I Byen????
Tjek vores  Aktivitetskalender.


 

 
Så er der sommerfest!!
Læs programmet her :-)
Laven Vandværk
Indkalder til ekstraordinær generalforsamling.
Tirsdag 27/8 kl. 19:30 i Laven Antikvariat Himmelbjergvej 71
Punkt på dagsorden. Beslutning om overdragelse af
Laven Vandværk til Silkeborg Forsyning pr.1/1 2020
Læs ekstra ordiner generalforsaming
Kanoer ved skurvognen.

Arbejdet med de nye kano og kajakstativer starter mandag d.15/4 .

Har du en kano liggende ved skurvognen, så bedes du, i løbet af weekenden, flytte den til græsarealet, hvor vi afbrænder

Sankt Hans bål. 
Du vil efterfølgende blive tildelt en plads på de nye stativer, såfremt kanoen er mærket med tlf. nr. og navn.

Skilte til dette formål udleveres og evt. spørgsmål kan rettes til Stig, tlf. 51945476

Laven Kultur- og beboerhusforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling lørdag d. 30/3 kl. 17.30 i Alling Beboerhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af regnskab 2018
5. Fastlæggelse af kontingent 2019
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt
Ad 6: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formand Torben Bjerregaard, torben.bjerregaard@hotmail.dk i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Tidligst en uge før generalforsamlingen kan skriftlige materialer f.eks. regnskab og skriftlige forslag afhentes hos formanden.
 
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Laven Kultur- og Beboerhusforening

Laven Vandværk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
 

Onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.30

på Hotel Ry, Kyhnsvej 2, Ry
Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning (Alex Nicolaisen)
renovering
drift
3) Gennemgang af regnskab
4) Vandværkets fremtid
samarbejde med Silkeborg Forsyning :
fusion eller overtagelse af vandværket
5) Valg af to bestyrelsesmedlemmer,
på valg er Kurt Commerau og Hans-Erik Magnild
begge modtager genvalg
6) Valg af en suppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt

Med venlig hilsen
bestyrelsen for Laven Vandværk
   
Julegave fra Brugsforeningen TRYG

 

Brugsforeningen TRYG, som ejer Kvickly og SuperBrugsen i Ry, har foræret Laven Borgerforening og borgerne i Laven en flot julegave. Nu får vi alle mulighed for at gå en tur på vandet, da Brugsforeningen TRYG har sponseret to paddleboards, der kan give endnu mere liv og fornøjelse ved og på Bomholt Vig. Brædderne er, som det kan ses på billederne, kommet hjem og er blevet testet.

 

Umiddelbart virker de til at være af en type, som alle kan lære at bruge. Dog skal man lige have været på et introkursus før man stævner ud. Det er dels af sikkerhedsmæssige grunde og for at sikre, at brædderne bliver behandlet korrekt, så de kan holde i mange år, og selvfølgelig også for at sikre, at brugerne får mest mulig fornøjelse af dem.


Det første introkursus bliver afholdt engang i marts. Info om det senere.

 

Vi ses i hvert fald. På vandet og i Ry´s handelsliv.

Laven Borgerforening

byder til FASTALAVN for Laven & nærområdet

I Kløverhusets gymnastiksal

Anedalvej 3. Gl Laven

Søndag 3. marts

kl. 13.00

Spis fastelavnsboller og drik kakao -Så vi er klar til at ”faste” helt til påske!

Kom og vær’ med til at slå ”det sure” væk med fastelavnsris og tøndeslagning!

Tag en ballondans med din Mor eller en anden superhelt!

Vi slår 2 tønder ned og kårer årets (udklædte) dronning & konge!

Entré: Symbolske 20,- pr næse via mobilpay på dagen.

Her er indkaldelse til generalforsamling i LLIF
Læs her
NYTÅRSKUR for SENIORER iLAVEN og OMEGN
LAD NYTÅRSSTEMNINGEN SPREDE SIG BLANDT VI DER ER OVER 60 ÅR OG MÅSKE IKKE LÆNGERE GÅR PÅ ARBEJDE, MEN BESTEMT GERNE VIL HYGGE OS MED HINANDEN.
KOM OG BYD DET NYE ÅR VELKOMMEN I HYGGELIGT SAMVÆR. fredag d. 8. februar kl. 15.00 til 18.00 VI serverer ”champagne” og ”små madder”, te/kaffe og små kager........UHM! ALLE kommer med sprudlende humør og så går snakken sikkert livligt.
Vi ses på Himmelbjergvej 162 i Bentes og Stigs hus.Først-til-mølle, da pladsen i stuen er begrænset!!
TILMELDING: Bente på 60898143 eller Stig 51945476
- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net