Følg arbejdet med beboerhuset

Et beboerhus vil gøre Laven til et endnu bedre sted at leve og mere attraktiv for kommende beboere.

KURSEN SAT FOR BEBOERHUS I LAVEN

Siden november 2013 har en ihærdig gruppe arbejdet for, at vi kan få et beboerhus i Laven. Vi arbejder målrettet på at undgå afvikling og bevare grundlaget for et fælles mødested.
Og så er vi ambitiøse - Vi vil være unikke, være en endnu bedre by med et endnu bedre børneliv, voksenliv, seniorliv og erhvervsliv.
Følg arbejdet her på siden se f.eks. referater fra diverse møder.

Sammen kommer vi langt I november 2013 fik vi på to dage tilsagn om 300.000 kr. til beboerhuset. 49 ud af 150 husstande tilkendegav deres støtte.
Det er realistisk, at vi kan komme op på 500.000 kr.
Erfaringer fra andre beboerhuse viser, at vi kan få støtte fra fonde, fra sponsorpenge, fra indsamlingsaktiviteter og fra kommunen.

Vil du vide mere: Kontakt Mads Borne Himmelbjergvej 100 8600 Silkeborg
Tlf. 28197566 lavenkulturhus@gmail.com

 
Besigtigelse af søpladsen
Friske vinde på Søpladsen

Som det nok er de fleste Lavenborgere bekendt, har vi i Laven igennem generationer haft en løbende dialog med Banedanmark, i forhold til vores anvendelse af deres areal imellem banelegemet og Bomholt Vig - søpladsen.

Kort sagt har vi oplevet, at Banedanmark konsekvent har valgt at underkende ethvert nyt tiltag, nok mest fordi de har hjemmel til det, hvilket gør det mere end svært at udvikle eller blot bibeholde vores fællesskabsånd i vores by.

Søpladsen er det naturlige samlingspunkt for os som Lavenborgere og danner grundlag for den fællesskabsånd, der er med til at definere os som samfund. Banedanmarks historiske herkomst til området bygger på et - for længst - nedlagt sidespor, der dengang gav adgang til en ladeplads ved søen. Det er derfor i dag svært at finde argumentation for, at Banedanmark stadigt har behov for hånds- og råderet over arealet, hvilket måske var grunden til at Banedanmark allerede i 1969 var villige til at afstå arealet vederlagsfrit under forudsætning af at andre ville bekoste en tunnel under banesporet.

Vi i bestyrelsen for Lavens Kultur- og Beboerhusforening har måttet konstatere, at vi får endog meget svært ved at opfylde vores formålsparagraf med etablering af et beboerhus, så længe Banedanmark agerer, som de gør for nuværende.

Vi har derfor valgt at aktivere vores netværk og har i den anledning haft en interessant og opløftende snak med vores borgmester Steen Vindum, hvor vi forelagde ham vores udfordringer og forsøgte at vejre hans stemning for, at Silkeborg Kommune eventuelt kunne erhverve området. Steen er indstillet på, og virker interesseret i, at arbejde videre i den retning.

Samtidigt har Venstres trafikpolitiske ordfører og medlem af folketinget, Kristian Pihl Lorentzen, ligeledes fundet sympati for vores sag og har derfor meldt sin interesse for at udvirke en løsning. Kristian har i sit daglige virke en tæt dialog med Banedanmark, og er i den rolle en vigtig allieret i vores sag.

Vi har derfor tidligere i denne uge, sammen med de to herrer, samt repræsentanter for både Laven Borgerforening, og Laven Kultur- og Beboerhusforening, afholdt et besigtigelsesmøde på Søpladsen, med efterfølgende dialogmøde i Laven Antikvariat.

Vi blev på mødet enige om en strategi, hvor vi vil forsøge at få råderet over det omtalte areal, enten ved kommunens køb af arealet, eller alternativt en kontrakt, der giver fuld råderet over arealet.

Den aftalte handlingsplan tager derfor udgangspunkt i, at Steen Vindum udarbejder og sender et brev til Banedanmarks direktør Per Jacobsen, hvori han redegør for, hvorfor det er interessant for Silkeborg Kommune at erhverve arealet, herunder blandt andet underbyggelse af strategien om at være Danmarks Outdoor-hovedstad, hvilket arealet jo klart lægger op til.

Kristian Pihl Lorentzen håndbærer selvsamme brev til Transportministerens bord og anmoder ham samtidigt om at tage kontakt til Banedanmark om sagen.

Når, og hvis, vi får held af vores forehavende, stiller det os i en helt ny situation, og vi vil efterfølgende lægge op til en dialog om, hvad vi som samfund ønsker at anvende arealet til.

Vi vil selvsagt holde jer opdateret her på kanalen, men herfra skal også lyde en opfordring til at melde sig ind i vores forening, hvis man endnu ikke er medlem, for derved bl.a. at tydeligøre vores mandat til det videre arbejde med at etablere et fælles beboerhus i byen. Samtidigt giver et medlemskab også mulighed for at lade sin stemme blive hørt i sagen. Se evt. mere info på laven.dk eller følg med her på kanalen.


På vegne af Laven Kultur- og Beboerhusforening
Preben Louring

Aktive medlemmer pr. 22-4-2018

Anedalvej 1 B   Himmelbjergvej 51
Anedalvej 8   Himmelbjergvej 53
Himmelbjergvej 100   Himmelbjergvej 55
Himmelbjergvej 101   Himmelbjergvej 60
Himmelbjergvej 102   Himmelbjergvej 60C
Himmelbjergvej 103 B   Himmelbjergvej 62 B
Himmelbjergvej 103A   Himmelbjergvej 62A
Himmelbjergvej 106 A   Himmelbjergvej 64 A
Himmelbjergvej 106 B   Himmelbjergvej 64 B
Himmelbjergvej 106 C   Himmelbjergvej 67
Himmelbjergvej 106 E   Himmelbjergvej 71
Himmelbjergvej 106 G   Himmelbjergvej 83
Himmelbjergvej 106 K   Himmelbjergvej 86B
Himmelbjergvej 106 N   Himmelbjergvej 87
Himmelbjergvej 109   Himmelbjergvej 88 B
Himmelbjergvej 11   Himmelbjergvej 98
Himmelbjergvej 116   Himmelbjergvej 9 E
Himmelbjergvej 120   Himmelbjergvej 90
Himmelbjergvej 121   Himmelbjergvej 93
Himmelbjergvej 128   Himmelbjergvej 94
Himmelbjergvej 138   Himmelbjergvej 95
Himmelbjergvej 146   Kjærs Møllevej 2
Himmelbjergvej 150   Kjærs Møllevej 10
Himmelbjergvej 154   Mollerupvej 3
Himmelbjergvej 162   Puksøvej 1
Himmelbjergvej 29   Slangebakken 11
Himmelbjergvej 33A   Slangebakken 21
Himmelbjergvej 37   Slangebakken 5
Himmelbjergvej 42   Slangebakken 7
Himmelbjergvej 44   Slangebakken 13
Himmelbjergvej 45   Slangebakken 14
Himmelbjergvej 5   Himmelbjergvej Tilflytter

Vi havde borgermøde den 7/1 med besøg fra Spektrum arkitekterne, der fortalte om deres første skitse-udkast til beboerhuset. efterfølgende var der 2 korte workshops og ros/kritik af udkastet.
udkast
28/11 2015
Arkitektmøde, kommunemøde og eftermøde
Beboerhusgruppen var til mange møder denne dag. Først med spektrumarkitekterne og herefter med  repræsentanter fra Silkeborg Kommune. Et møde hvor snakken gik om byggelinjer, lokalplaner, fællesrum, sauna og beliggenhed. Opmuntrende med positiv dialog med kommunale folk, som kan se mulighederne i dette projekt.
Læs evt. mødenotat 27 nov. I fanen referater
24/9
Støttekoncert i Antikken
Peter A.G kom til byen og underholdte med
" DET SCENE SHOW " a og med PETER A.G...
Billetindtægterne (4800 kr ) gik ubeskåret til Laven Kultur- og Beboerhusforening.    
 
25/8
Byrådet godkender ansøgning
Sådan!
Ved ikke om byrådshammeren blev taget i brug, men Laven Kultur og Beboerhus ansøgning om anlægsbevilling om økonomisk støtte til udviklingsfasen for projektidé "Det flydende Beboer- og Kulturhus"
Blev i den grad godkendt af Byrådet.
Tak for det... Første spadestik er taget og beboergruppen tager med fornyet energi arbejdshandskerne på og springer fluks ind i næste fase af projektet.

http://www.kommune-tv.dk/ktv/silkeborg/index.php?idvid=934&lang=dk&idpag=222
19. August
Nærdemokratietudvalget videresender vores ansøgning til Økonomi og erhvervsudvalget.
Stillingtagen - og evt. godkendelse af anlægsbevilling - til ansøgning fra Laven kultur- og beboerhusforening om økonomisk støtte på 100.000 kr. til udviklingsfasen for projektidé "Det flydende beboer- og kulturhus".

Nærdemokratiudvalget har haft en drøftelse af ansøgningen og videresender den til økonomi- og erhvervsudvalget med anbefaling.

Beslutning
Anbefales til byrådets godkendelse
Karina Due stemte imod.

Byrådsmøde den 24/8 2015
Juni 2015
Vi ansøger Silkeborg kommune om 100.000 kr
Der gik ikke mange minutter efter Beboerhusgruppen havde postet deres ansøgnng, før jounalisterne stod i kø for at ryde dagens forside, med breaking news I Laven.
Beboerhusgruppen søger midler som skal bruges til, at projektet kan tage sine næste vigtige skridt, hvor der skal professionel hjælp til at udforme ideerne, inddrage byens borgere og gennemføre fundraisingen.
MJA skriver således
April 2015
Spektrum arkitekterne Joan og Sofie var i torsdags på besøg i Laven. De så vores dejlige by og hørte om projekt Det Flydende Beboerhus. Trods deres unge alder er det nogle erfarne piger, som tydeligvis har meget erfaring med arkitektur som integreres i natur inkl vand, borgerinddragelse og fundraising. De er arkitekterne bag bl.a. Fjelstervang Udeforsamlingshus Nu håber vi i Laven Kultur-og Beboerhus Forenings bestyrelse at kunne rejse økonomien til at få hjælp fra dem til at komme videre med beboerhus projektet. Læs mere på http://spektrumarkitekter.com/

marts 2015
Generalforsamling
Torsdag den 31 Marts 2015 var Lavenboerene til generalforsamling i Laven Kultur- og Beboerhusforening. Fællesspisning og banankage i Juulsøgården.
Ca. 25 husstande har nu betalt for medlemsskabet til foreningen (100 kr for en husstand/ 50 kr for enlige); vi satser på at være mindst 50 husstande om en måned.
Feb. 2015
Laven Børnehave var fyldt op med glade mennesker, chili con carne og islagkager til en hyggelig omgang fællesspis lørdag den 28/2.
April 2014

Stiftende Generalforsamling Apil 2014

Ved stormødet den 2/2 havde byens borgere fået fint besøg af  næsefløjteorkesteret. De tre spillemænd var reddet helt fra Andesbjergene på ryggen af et æsel for at formidle deres kultur og musik.
Og formidlet blev den. efter 6 timers næsefløjt og inka-dans gik stormødet endelig igang og alle tilstedeværende var fyldt op med smukke toner i et fredfyldt sind.

- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net