Omkring Søen

Julsø er orienteret øst-vest og er derfor temmelig vindeksponeret. Den strækker sig fra udløbet ca. 1 km efter Birksø og til Svejbæk Snævring, som danner forbindelsen videre til Borre sø.

På den sydøstlige bred af Julsø ligger Himmelbjerget og her er det mest besøgte af Hjejelselskabet anløbssteder med bl.a. Hotel Julsø.

Skovområdet her ligger i Rye Nørreskov. Vest for Himmelbjerget ligger Stigballe Hoved og Stigballe Vig og det store lejrområde ” FDF Friluftscenter Sletten”, der ejes af FDF og bl.a. hvert femte år er rammen om de store landlejre -Julsølejrene. Længere mod nordvest ligger

Svejbæklund og Svejbækgård.

Nord for søen ligger længst mod vest Svejbæk og Linå Vesterskov. Ved søbredden ligger først Snaggårdsholt, Ludvigslyst og Kalsholt derefter Svejbæk Odde og halvøen Dynæs. Mod øst ses Laven. Syd her for liggerBomholt Vig og Alling med Alling Bakker og Bryggebjerg samt yderligere mod syd Rosvig med tilløbet fra Birksø. Ringholm Hoved ligger mellem Rosvig og Julsø.

Gaderne Julsøvej og Julsøvænget i Sejs og Svejbæk har navn efter søen.

Kilde: wikisilkeborg

 
Julsø

(eller Jul sø) ved Silkeborg er den største og dybeste af Himmelbjergsøerne, som ligger mellem Ry og Silkeborg i det Midtjydske Højland. Da den gennemstrømmes af Gudenåen er den samtidig også en del af Gudenåsystemet.

Himmelbjerget ligger ved Julsø. Ved Julsø finder man også Hotel Julsø, og ikke mindst Sletten som er et kæmpe lejrområde der ejes af FDF og blandt andet bruges til deres store landslejre (Julsølejr) hvert 5. år.

Der er 4 navngivne mindre øer i søen, her nævnt efter størrelse: Møgelø (med adskillige bebyggelser), Lilleø, Alø og Bregnø

Øer og grunde i søen.

Er fire småøer i søen: længst mod øst ligger Alø, dernæst følger søens største ø Møgelø, lige nord her for Bregnø, og mod nordvest Lilleø. Desuden ligger en lille ø ved indsejlingen til Svejbæk Snævringen. Den har ikke på kort et officielt navn, men hedder i folkemunde "Kaninøen".

Flere områder i søen er udlagt som fuglereservat, med deraf følgende sejladsforbud. Det gælder bl.a. omkring Alø og i Rosvig. Den største dybde findes mellem Himmelbjerget og Møgelø og er på ca. 17 m.

Fakta

  • Vandsystem: Gudenå Syd
  • Oplandsareal: 933 km²
  • Areal: 565 ha.
  • Middel vanddybde: 7,8 m.
  • Maksimal vanddybde: 17,5 m.
  • Volumen (mio. m3): 43,8
  • Vandets opholdstid (år): 0,12
 

Gammelkol og Dynæs - gamle voldsteder

På nordsiden af søen ligger de to voldsteder Dynæs og Gammelkol, som begge har haft strategisk betydning i middelalderen. Gammelkol vides der ikke ret meget om, men Dynæs har været en ret anselig borg bestående af en firesidet borgbanke, der hæver sig 12 m. over Julsø, og et system af forsvarsgrave. Anlægget har tilhør Valdemar Atterdag og senere Silkeborg Slot, men overgik siden til Århus bispesæde, som ejede den indtil reformationen.

Digteren Johan Skjoldborg boede i perioden 1907–1914 på Dynæs og holdt her sine berømte folkemøder.

Dynæs blev fredet i 1944 med det formål, at mindes Johan Skjoldborgs tid der, men også på grund af stedets enestående naturskønne beliggenhed. Dynæs er privatejet, men der er offentlig adgang til voldstedet via en sti vest for bygningerne.

- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net