Folkemøder på Dynæs

Udsigt over Julsø med Dynæs i forgrunden og Himmelbjerget i baggrunden.

Efter en konkurs 1915 førte familien et omflakkende liv, indtil den i 1918 kunne flytte ind i den æresbolig, som danske husmænd havde ladet bygge til ham vedLøgstør. Men rollen som "Husmændenes Digter" var ikke inspirerende; Skjoldborg skrev stadig romaner og noveller, men af meget svingende kvalitet i forhold til forfatterskabets første engagerede og opildnende bøger. Lige før hans død udkom erindringsværket Min Mindebog, 1-2 (1934-35).

 

Johan Skjoldborg 1861-1936
Johan Skjoldborg blev født i Vester Hanherred, hvor hans far var husmand og skomager. Skjoldborg fungerede som landsbylærer i 20 år, inden han opgav arbejdet til fordel for sin forfatter- og foredragsvirksomhed. Gennem sine fortællinger, romaner, skuespil og foredrag arbejdede han for at forbedre husmændenes vilkår. Det kan man bl.a. læse i
I skyggen, Almue og Udmarksfolkene. Hans gennembrudsroman En stridsmand er tilegnet husmændene.

Skjoldborg forsøgte sig selv som husmand på halvøen Dynæs ved Himmelbjerget. Dynæs blev som Aakjærs "Jenle" et folkeligt samlingssted.

I Dynæs digte er nogle af hans populære digte og sange samlet - bl.a. Når vinteren rinder i grøft og i grav.

Fra Nye mænd bliver forfatterskabet dog mere nostalgisk og idylliserende.

John Skjoldborg opnåede stor folkelige popularitet.

Johan Skjoldborg og hans kone, Louise Abenth, har besøg af Martin Andersen Nexø (th.) og dennes kone, Margrethe. Fotografi fra 1908, taget foran Skjoldborgs husmandssted på Dynæs ved Himmelbjerget.

- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net