KFUM og FDF på Møgelø


På initiativ af daværende sekretær for KFUM, cand. theol. Olaf Jessen, gik KFUM og FDF i Silkeborg i 1912 i gang med lede efter en lejrplads, og Møgelø kom snart på tale. Den del af øen, hvor restaurationen lå, ejedes af en købmand fra Odder. Og han var villig til at at låne de forfaldne bygninger og et areal på ca. 5 tdr. land ud til spejderne.

Bygningen blev derefter nødtøftigt repareret og i mangel af egentlige køjer, blev der i den store sal ophængt hængekøjer med tilhørende tæpper, som man lånte hos marinen.

Søndag 4. august 1912 kom det første hold på 15 KFUM'ere til øen ledsaget af Olaf Jessen og nogle "tanter", der skulle stå for madlavningen. Derefter fulgte i dagene 8.-13. august et hold på 29 FDF'ere under ledelse af Harald Jessen.

FDF overtager Møgelø

I 1915 kom der meddelelse om at købmanden var ved at sælge Møgelø. Det lykkedes et nedsat udvalg at købe hans knap 5 tdr. land med de bygninger, der stod derpå. Silkeborg FDF's bestyrelse overtog senere forpligtelserne. Restaurationsbygningen blev yderligere istandsat, men nogen god spejderhytte blev den aldrig.

I 1923 købtes så hovedparcellen af Møgelø, som også omfattede Alø. Samtidig opførtes de nuværende bygninger. Det "nye" Juulsborg blev indviet 15. juni 1923. Siden har Møgelø været benyttet til sommer- og weekendlejre, og senere også til lejrskoler. Juulsborg har siden 1972 fungeret som en selvejende institution, stiftet af Silkeborg FDF 1. Kreds og Silkeborg FDF 2. Kreds.

Gennem tiden er der købt mere jord til, sidst i 1942, så den selvejende institution i dag ejer 24 tdr. land. På den vestlige side af øen, ude på spidsen, findes endnu nogle få private sommerhuse. Ellers er en stor del af Møgelø bevokset med både løvskov og nåleskov.

Møgelø er "nærmeste nabo" til FDF's uddannelsescenter Sletten, som ligger ned til Julsø sydvest for øen.

Man kan i dag kun komme til Møgelø ved hjælp af robåde, som ligger ved Møgeløvej i Gammel Laven.

Møgeløvej i Gammel Laven er navngivet efter denne ø.

Juulsborgs adresse er: Møgeløvej 33.

 

Møgelø

Møgelø ligger midt i Julsø, nord for Himmelbjerget og er med sit areal på 0,15 km² (17 ha) den største af øerne i Silkeborgsøerne. Der er foruden Møgelø tre mindre øer i Julsø - her nævnt efter størrelse: Lilleø, Alø og Bregnø.

”Møgel” kommer af gammel dansk ”mykil” i betydningen ”stor”.

Fundet af stenredskaber tyder på, at Møgelø har været beboet allerede i stenalderen. Den var engang dækket af egeskov og i 1642 beregnedes skoven på øen til at kunne føde 6 oldensvin. Senere blev skoven ryddet og i perioden ca. 1785-1850 blev der drevet landbrug på øen.

Møgelø hørte oprindeligt ind under Laven Hovgård, der blev udstykket i 1787. Det betød, at flere gårde fik parceller på øen, som de benyttede til fællesdrift. Omkring 1850 blev øen overtaget af én gårdmand, men på grund af besværlighederne med forbindelsen med fastlandet opgav han driften.

Sommerrestauration på Møgelø

I 1898 blev Møgelø købt af gartner Birkefeldt og overretssagfører Beyer fra Århus med henblik på at indrette en sommerrestauration. De lod opføre en stor restaurationsbygning, et stenhus og en række små lysthuse i deres forsøg på at skabe en rentabel forretning. På denne tid blev der også plantet ca. 30.000 træer og etableret gange og blomsterbede rundt omkring på øen.

I perioden 1899-1906 havde Hjejleselskabet endvidere en anløbsbro ved det østlige hjørne af øen. Herfra førte en allé op til højdedraget, hvorfra man havde en fin udsigt til alle sider eller man kunne spadsere over til Juulsborg.

Ved restaurationen blev der anlagt en lille havn med bolværk og broer for mindre både, og en mole førte ud til en mindre landgangsbro. Havnen var beregnet på de gæster, som kom sejlende i egen båd.

Der kom ikke tilstrækkeligt med gæster til at forretningen kunne løbe rundt. Stedet blev solgt til Albert Andersen omkring 1902, men han måtte give op efter tre år og fra 1905 lå det ubenyttet hen.

- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net