Laven gennem årene.

1897
 
juni:Hotelejer Gammelgaard sælger Hotel Laven  til kelner Jensen, Århus for 23.000 kr.
 
1943
 

9. marts:Digteren Nis Petersen dør. I de sidste fem år af sit liv boede han i Laven.
 
5. december:Hotel Himmelbjerget nedbrænder.

 
1952
 
27. juni: Den ombyggede og udvidede Laven skole indvies.
 
1958
 

16. november:Bagermester K. Hornstup, flytter sin småkagefabrik til Kjellerup.
 
1966
 
Askehøj Camping ved Laven åbner.
 
1968
 
26. maj:Laven Station og Svejbæk Station nedlægges og erstattes af trinbræt.
 
1969
 
5. juni:Spejderlejren Juulsøgården  indvies.
 
1970
 
1. august:Laven skole nedlægges.

 
 
1973

 
19. februar:Laven telefoncentral lukker, og abonnenterne overføres dels til Mollerup, dels til Ry.
 
13. november:Hotel Silkeborgsøerne i Laven ødelægges af brand.

 
1974
 
10. september:Laven Børnehave indvies officielt. Den har været i brug en tid.
 
1977
 
23. februar:En generalforsamling vedtager at nedlægge Laven Brugsforening  efter 43 år.
 
1983
 
14. oktober:Laven camping  lukker.

1988
 
April:Hotel Silkeborgsøerne i Laven sælges.
 
1989

 
Campingpladsen Terrassen i Laven har 25 års jubilæum.
 
1994
 
10. december:Laven-Linå Idrætsforenings klubhus indvies.


2011

December: Det rullene bibliotek, "Bogbussen" køre sin sidste tur.
 
2013

Anette & Bjarne Glud åbner Byens Antikvariat.
 
2014
Beboerhusgruppen bliver stiftet.


 

 
Højdepunkter fra en by i dvale.
gennemgang af begivehedsrige årstal.

Har du  tilføjelser, som du bare mener må og skal være med.
er du velkommen til at skrive til Borgerforeningen.

1953 - Strømpefabrikkernes Bygninger.

Johan Skjoldborg taler på Dynæs ved Husmandsstævnet i 1910. 

- Laven.dk - Laven Borgerforening - lavenborgerforening@gmail.com - webmaster: bullpetersen@gmail.com -
Lav din egen hjemmeside med mono.net